et | ru

TEENUSED

Tõlkebüroo pakub õigus-, majandus- ja notariaalseid tõlkeid.
Meie juures Teie tõlge tehakse:
 korrektselt ja kvaliteetselt;
 mõistliku ja õiglase tasu eest;
 kokkulepitud tähtajaks;
 vastavalt püstitatud eesmärgile;
 ilma lisatasuta kiirtöö, keerukuse jms eest.
LegalDocs on tõlkebüroo, mis pakub täisväärtuslikku tõlketeenust: kirjalikke, suulisi ja notariaalseid tõlkeid. Me väärtustame viisakat ja asjatundlikku teenindust ning pikaajalisi koostöösuhteid kõigi partneritega. Oma töös juhindume Eestis kehtivast tõlkestandardist, mis tagab tööprotsesside vastavust kehtivatele nõuetele ja võimaldab kvaliteetse tulemuse saavutamist. Tõlketeenuste turul spetsialiseerume õigus- ja majandusvaldkonnas ning tõlgime eesti, vene ja inglise keelest ja keelde. Meie tõlkijad ja toimetajad on laia silmaringiga, vastava eriala kogenud asjatundjad. Me osutame Teile alati kvaliteetsed teenused õigeaegselt ja mõistliku hinnaga.

Soovime hästi toimivat ja tihedat koostööd kõigile meie klientidele ja partneritele.