et | ru

TÖÖPROTSESS

Kirjalik tõlge moodustab suuremat osa büroo tööst. Kuna tõlgitavad materjalid on üsna spetsiifilised, siis tõlgib teksti vastava eriala asjatundja, s.o. tõlkimispädevust omav tõlkija, mis tähendab oskust tõlkida teksti nõutud tasemel. Tõlkija kvalifikatsioon hõlmab ka keelelist ja tekstilist pädevust ehk lähtekeelest arusaamise võimet ja sihtkeele valdamist, oskust hinnata tekstist arusaamise ja teksti sõnastamisega seotud probleeme ning võimet rakendada oma teadmisi ja kogemusi sellise tõlketeksti koostamiseks, mis vastab kliendi ja teenuseosutaja kokkuleppele, ja tulemust põhjendada.

Kõik tõlgitud tekstid alati toimetatakse ja see sisaldub tõlke hinnas. Toimetajad omavad vähemalt tõlkijatega samaväärset kvalifikatsiooni ja lisaks sellele tõlkimise kogemust vastavas valdkonnas. Sõltuvalt töö spetsiifilisusest toimetab tõlgitud teksti vajadusel erialatoimetaja, kes lisaks eeltoodule on vastava valdkonna spetsialist sihtkeeles.

Teksti spetsiifilisus (erialasus) mõjutab reeglina ka tõlketeenuse hinda – mida kõrgem on teksti raskusaste, seda suurem on tõlkehinnale lisanduva lisatasu suurus. Meie tõlkebüroo hinnapoliitika järgi selline lisatasu puudub mitmel põhjusel. Esiteks, töö spetsiifilisust või erialasust ja sellest tulenevat teksti raskusastet ei ole võimalik objektiivselt mõõta, sest vastavad hindamiskriteeriumid ja -skaalad puuduvad. Seega lisatasu suuruse määramine on samuti subjektiivne. Teiseks, spetsialiseerudes oma töös kindlas valdkonnas lisatasu võtmine selle eest oleks asjakohatu ja põhjendamatu.

Kirjaliku tõlke maht arvutatakse lehekülgedes algteksti tähemärkide arvu alusel koos tühikutega, ning üks arvestuslik lehekülg koosneb 1800 tähemärgist. Kui materjal on esitatud tõlkimiseks formaadis, mis ei võimalda automaatset mahu hindamist, toimub arvestus tõlgitud ehk sihtkeeles teksti põhjal.

Kirjalikku tõlget tellides peab arvestama sellega, et normaalseks töökiiruseks peetakse viis arvestuslikku lehekülge tööpäevas. Selle mahu ületamisel muutub töö kiirtööks. Kiirtööna käsitletakse samuti töö, mille tegemise tähtaeg on varem kui ööpäeva jooksul, ning töö tegemine väljaspool tavajärjekorda. Meie tõlkebüroo ei võta lisatasu kiirtöö eest ning vajadusel ja võimalusel teeb töö kiirtööna, kuid kvaliteetse töötulemuse saavutamiseks tuleb ikkagi arvestada sellega, et tõlkijal ja toimetajal peab olema piisavalt aega materjali tõlkimiseks ja tõlgitud teksti toimetamiseks. Lisaks teostab tõlkebüroo tõlgitud ja toimetatud teksti väljastusülevaatust enne kliendile esitamist kontrollimaks, et see on väljastusvalmis ning vastab püstitatud eesmärgile. See moodustab kvaliteedipoliitika ja -juhtimisprotsessi lahutamatut osa. Mitte ükski töö ei jõua kliendini kvaliteedikontrolli läbimata.