et | ru

KIRJALIK TÕLGE

Meie firma pakub eelkõige kirjalikke tõlkeid järgmistes valdkondades:
 jurisprudents, õigus;
 majandus, äri, ärijuhtimine;
 finantsid, rahandus, raamatupidamine;
 kinnisvara;
 kindlustus;
 pangandus.

Hinnas sisaldub materjali tõlge, tõlgitud teksti toimetamine ning valmistõlke kontrollimine.
Lisatasusid kiirtöö, teksti keerulisuse, spetsiifilisuse, erialasuse jms eest ei lisandu.

Alljärgnevalt on toodud näited materjalidest ja tekstidest, mida meie tõlgime:
 notariaalaktid;
 õigus- ja normatiivaktid ning õigustandvad dokumendid;
 kohtulahendid, -määrused, -otsused;
 õiguslikud arvamused ja hinnangud;
 dokumendid (pass, sünnitunnistus, abielutunnistus, haridust tõendavad dokumendid jms);
 avaldused, pöördumised, taotlused, kirjad, pretensioonid, kaebused, hagiavaldused;
 riigihangetega seonduv dokumentatsioon (hankedokumendid, tingimused, pakkumuse dokumendid, kirjavahetus, küsimused-vastused, konsultatsioonid jms);
 lepingute tingimused, teenuste osutamise ja kasutamise tingimused, üldtingimused, tüüptingimused;
 (reklaam)kampaaniate materjalid, tingimused jms;
 juriidiliste isikute sisedokumentatsioon (B-kaardid, väljavõtted erinevatest registritest, reeglid, eeskirjad, ettekirjutused, juhised, instruktsioonid, korraldused, määrused, käskkirjad, volikirjad, protokollid jms);
 aruanded, lepingud, (äri)kirjavahetus;
 äriplaanid;
 hindamisaktid;
 hinnapakkumised;
 kodulehed;
 materjalid loengute, presentatsioonide, koolituste, treeningute, ettekannete läbiviimiseks;
 tudengitööd (referaadid, kursuse- ja diplomitööd, kokkuvõtted, resümeed);
 raamatud, artiklid, trükised.