et | ru

NOTARIAALNE TÕLGE

Tõlke notariaalsel kinnitamisel notar kinnitab tõlkija allkirja õigsust. Tõlkija vastutab tõlke korrektsuse eest, mida kinnitab oma allkirjaga tõlkel. Notariaalselt kinnitatakse reeglina dokumenditõlkeid ning selleks on vaja esitada tõlgitava dokumendi originaaleksemplari. Kui Te soovite peale tõlke tegemist jätta dokumendi originaali enda kätte, teeb notar sellest notariaalselt kinnitatud ärakirja. Dokumendi originaal või selle notariaalselt kinnitatud ärakiri köidetakse koos tõlkega üheks dokumendiks, mis moodustabki dokumendi notariaalselt kinnitatud tõlget.

Notariaalselt kinnitatud tõlke tegemine koosneb materjali tõlkimisest ning tõlkija allkirja kinnitamisest notari poolt. Materjali tõlkimise eest rakendub kirjaliku tõlke hind, millele lisandub tõlkebüroo teenustasu dokumentide vormistamise eest notari juures. Teenustasud notaritoimingute eest on fikseeritud ning neid võtab notaribüroo vastavalt Notari tasu seadusele. Detailsem info selle kohta on toodud hinnakirjas.