et | ru

TOIMETAMINE

Toimetamine on tõlke vastavuse kontrollimine kokkulepitud eesmärgile algteksti ja tõlketeksti võrdlemise teel ning paranduste soovitamine. Olenevalt eesmärgist on kasutusel erinevaid toimetamise viise. Korrektor (ehk keeleline toimetaja) parandab keele- ja sõnastusvigu, tagab korrektset ja ühtlustatud keelekasutust, tekstide ja stiili terviklikkust ning sisulist arusaadavust. Toimetamise eesmärgiks on samuti terminite ühtsuse ja asjakohase kasutamise ning algteksti mõtte korrektse ja loogilise edastamise tagamine tõlkes.

Toimetajad omavad vähemalt tõlkijatega samaväärset kvalifikatsiooni ja lisaks sellele märkimisväärset tõlkimise kogemust vastavas valdkonnas. Sõltuvalt konkreetse töö spetsiifilisusest toimetab tõlgitud teksti vajadusel erialatoimetaja, kes lisaks eeltoodule on vastava valdkonna spetsialist sihtkeeles, mis tähendab ka seda, et tõlketeksti vastavus kontrollitakse lisaks kokkulepitud eesmärgile ka käsitletava valdkonna praktikale.

Kõik tõlked toimetatakse, mis sisaldub tõlkehinnas, seega seda eraldi tellima ei pea. Lisaks teostab tõlkebüroo tõlgitud ja toimetatud teksti väljastusülevaatust enne kliendile esitamist kontrollimaks, et see on väljastusvalmis ning vastab püstitatud eesmärgile. Mitte ükski töö ei jõua kliendini kvaliteedikontrolli läbimata.

Toimetamist võib tellida ka eraldi teenusena Teie enda või mujal koostatud või tõlgitud tekstile.